Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

ContactAddress of publisher:

Centre of Social and Psychological Sciences, Slovak Academy of Sciences

Institute of Social Sciences
Karpatská 5, 040 01 Košice, Slovak republic


Tel./fax: +421 (55) 625 5856

E-mail: cas@saske.sk


Editor-in-chief: 

Mgr. Mária Ďurkovská, PhD., Košice; durkovska@saske.sk


Associates of editor: 

Ing. Anna Kalistová, Košice; kalist@saske.sk

prof. PhDr. Jozef Výrost, DrSc., Košice; vyrost@saske.sk

Executive Editor: 

Mgr. Ivana Piterová, PhD., Košice; piterova@saske.sk