Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Editorial Office


Editor-in-chief: 

prof. PaedDr. Štefan Šutaj, DrSc., Centre of Social and Psychological Sciences Slovak Academy of Sciences, Institute of Social Sciences, Košice


Associate editors: 

PaedDr. Marián Gajdoš, CSc., Centre of Social and Psychological Sciences Slovak Academy of Sciences, Institute of Social Sciences, Košice

prof. PhDr. Jozef Výrost, DrSc.,  Centre of Social and Psychological Sciences Slovak Academy of Sciences, Institute of Social Sciences, Košice


Executive editor: 

Mgr. Mária Ďurkovská, PhD.,  Centre of Social and Psychological Sciences Slovak Academy of Sciences, Institute of Social Sciences, Košice


Editors:

Mgr. Miroslava Bozogáňová, PhD.

Mgr. Lucia Heldáková

Mgr. Ivana Piterová