Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Editorial Office


Editor-in-chief: 

Mgr. Mária Ďurkovská, PhD., Institute of Social Sciences, Centre of Social and Psychological Sciences Slovak Academy of Sciences, Košice


Associate editors: 

Ing. Anna Kalistová, Institute of Social Sciences, Centre of Social and Psychological Sciences Slovak Academy of Sciences, Košice

prof. PhDr. Jozef Výrost, DrSc., Institute of Social Sciences, Centre of Social and Psychological Sciences Slovak Academy of Sciences, Košice


Executive editor: 

Mgr. Ivana Piterová, PhD., Institute of Social Sciences, Centre of Social and Psychological Sciences Slovak Academy of Sciences, Košice


Editors:

Mgr. Miroslava Bozogáňová, PhD., Institute of Social Sciences, Centre of Social and Psychological Sciences Slovak Academy of Sciences, Košice

Mgr. Lucia Heldáková, PhD., Institute of Social Sciences, Centre of Social and Psychological Sciences Slovak Academy of Sciences, Košice