Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Issue 1

Original Articles

Intersex differences in aggressive behavior

František Baumgartner, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, baumgar@saske.sk

An intergenerational differences in the perception of belonging to the macro-social units

Miroslav Frankovský, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, franky@saske.sk

Eva Bolfíková, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, bolfikov@saske.sk

An attempt to the connection of Marmaros-Sigets circuit to the Transcarpathian Ukraine

Marián Gajdoš, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, gajdosm@saske.sk

The beginnings of the activities of the Democratic Party to the liberated territory in the period up to the first Congress

Štefan Šutaj, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, sutaj@saske.sk

Discussion

Ethical norms in social research: A sight from psychological perspective

Jozef Výrost, Spoločenskovedný ústav SAV Košice, vyrost@saske.sk

Book Reviews

Výrost, J., Baumgartner, F. (Eds.): Perspektívy výskumu sociálnych noriem. Košice, SvÚ SAV, 1998

 Mojmír Staško, stasko@saske.sk                              

1

Autor:

ISSN: 1335-3608

Článok v PDF

Zdieľať článok