Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Issue 2

Original Articles

Discrimination of German and Hungarian population in Slovakia after World War II in the area of schools and education.

Soňa Gabzdilová, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, gabzdil@saske.sk 

Current views on the impact of social norms on human behavior in social psychology

Ladislav Lovaš, Spoločenskovedný ústav SAV Košice, lovas@saske.sk

The status of the German minority after defeat of Nazi Germany

Milan Olejník, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, olejnik@saske.sk 

East Slovakian agrarian reform´s problems in the twentieth of the 20th century

Mojmír Staško, Spoločenskovedný ústav SAV Košice, stasko@saske.sk 

Unifying congress of the Social Democratic Party and the Communist Party during uprising in year 1944

Štefan Šutaj, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, sutaj@saske.sk 

Book Reviews

Lovaš, L., Výrost, J. (Eds.): Stratégie správania v náročných životných situáciách. SvÚ, Košice 1997

Martin Babik, tinoba@saske.sk

Reports

Anniversary conference of Psychology Department FF PU in Košice

Viera Bačová, vbacova@saske.sk

2

Autor:

ISSN: 1335-3608

Článok v PDF

Zdieľať článok