Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

The status of the German minority after defeat of Nazi Germany

Postavenie nemeckej menšiny na Slovensku po porážke nacistického Nemecka

Autor:

Milan Olejník, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, olejnik@saske.sk 

ISSN: 1335-3608

Abstract

Nazification of Germany and tragedy which  resulted from Hitler´s aggression, had  unfortunate repercusions upon  the status of the German minority in Slovakia. The ethnic Germans were  considered to be exponents of Nazi Germany in post-war Czechoslovakia,  directly responsible for destruction of the Czechoslovak Republic. After the renewal of Czechoslovakia, president E. Beneš on the base of a  controversial principle of collective guilt  obtained an approval of the Allies for mass transfer of the ethnic Germans out of Czechoslovakia.  On Slovak territory, the Slovak National Council prepared the expulsions of Germans by number of decrees. This resulted in an economic and  social dislocation of members of the German minority, their internation  in concentration camps and consequent arbitrary transfer of majority of  ethnic Germans out of Slovakia.

Bibliografické informácie (sk)

OLEJNÍK, Milan. Postavenie nemeckej menšiny na Slovensku po porážke nacistického Nemecka. Človek a spoločnosť, 1998, roč. 1, č. 2.

Bibliographic information

OLEJNÍK, Milan. The status of the German minority after defeat of Nazi Germany. Individual and Society, Vol. 1, No. 2.

Článok v PDF

Zdieľať článok