Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

East Slovakian agrarian reform´s problems in the twentieth of the 20th century

Problémy pozemkovej reformy na východnom Slovensku v 20. rokoch 20. storočia

Autor:

Mojmír Staško, Spoločenskovedný ústav SAV Košice, stasko@saske.sk 

ISSN: 1335-3608

Abstract

Post World War 1st CSR has been strongly  involved in agrarian reforms similarly to other European cuntries.  Agrarian reform in pre-munich CSR belonged to the most important aspects of political, economical, social and national evolution of state  development. It´s difficult and widespread accomplishing during the  twentieth, unfilled expectations of land-owners, difficult and  controversial political fights have influenced the attitudes of citizens toward the state and political orientation.

Bibliografické informácie (sk)

STAŠKO, Mojmír. Problémy pozemkovej reformy na východnom Slovensku v 20. rokoch 20. storočia. Človek a spoločnosť, 1998, roč. 1, č. 2.

Bibliographic information

STAŠKO, Mojmír. East Slovakian agrarian reform´s problems in the twentieth of the 20th century. Individual and Society, 1998, Vol. 1, No. 2.

Článok v PDF

Zdieľať článok