Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Unifying congress of the Social Democratic Party and the Communist Party during uprising in year 1944

Zlučovací zjazd sociálnej demokracie na Slovensku a KSS v povstaní v roku 1944

Autor:

Štefan Šutaj, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, sutaj@saske.sk 

ISSN: 1335-3608

Abstract

On 17. September 1944, during the Slovak  National  Uprising, a unifying congress of the Social Democratic Party   and the Communist Party went on. The paper is analysing the  preliminary conditions, which went to this event and its  acceptance by different  segments of the Slovak political left  in the period from year 1938 up  to 1946.

Bibliografické informácie (sk)

ŠUTAJ, Štefan. Zlučovací zjazd sociálnej demokracie na Slovensku a KSS v povstaní v roku 1944. Človek a spoločnosť, roč. 1, č. 2.

Bibliographic information

ŠUTAJ, Štefan. Unifying congress of the Social Democratic Party and the  Communist Party during uprising in year 1944. Individual and Society, 1998, Vol. 1, No. 2.

Článok v PDF

Zdieľať článok