Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Issue 4

Original Articles

Solving scientific and research tasks at Institute of Social Sciences in 1998

Štefan Šutaj, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, sutaj@saske.sk

National policy and ethnic minorities in Slovakia in 1945 - 1954

Marián Gajdoš, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, gajdosm@saske.sk

Hungarian minority, public policy - Past and Present

Štefan Šutaj, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, sutaj@saske.sk 

The issue of socio-economic status of the Hungarian minority in Slovakia in the 20th Century

Mojmír Staško, Spoločenskovedný ústav SAV Košice, stasko@saske.sk

Roma people at Slovakia after 1945 and in process of transformation of our society

Anna Jurová, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, jurova@saske.sk

The Czech schoolmasters in Slovakia in 1918-1938 (previous research results)

Pavol Matula, Spoločenskovedný ústav SAV Košice, matula@saske.sk

Ruthenians and political developments in Slovakia (Milestones - Problems - Perspectives)

Stanislav Konečný, Spoločenskovedný ústav SAV Košice, konecny@saske.sk

Marián Gajdoš, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, gajdosm@saske.sk 

The German Minority in Slovakia since 1918 with the focus on Spis

Soňa Gabzdilová, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, gabzdil@saske.sk

Milan Olejník, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, olejnik@saske.sk

The role of social and implicit norms in behavioral strategies – the VEGA grant project.

Jozef Výrost, Spoločenskovedný ústav SAV Košice, vyrost@saske.sk

Cognitive representation of norms: from conceptualisation to usage

Ladislav Lovaš, Spoločenskovedný ústav SAV Košice, lovas@saske.sk

Verification of the stability of trans-situational normative beliefs – the NOSTRA1 scale.

Jozef Výrost, Spoločenskovedný ústav SAV Košice, vyrost@saske.sk

Verification of differentiation standards model (IDP model) – monitoring the impact of different forms of expression standards

František Baumgartner, Spoločenskovedný ústav SAV Košice, baumgar@saske.sk

Behavioral strategies in difficult situations and social norms

Miroslav Frankovský, Spoločenskovedný ústav SAV Košice, franky@saske.sk

Two research looks at social norms - distribution and contribution

Eva Bolfíková, spoločenskovedný ústav SAV Košice, bolfikov@saske.sk

Some aspects of researching the ethnic identity of hungarian minority in Slovakia after Slovak society transformation

Mária Homišinová, Spoločenskovedný ústav SAV Košice, homisin@saske.sk 

Fairness in social context

Slávka Hadušovská, spoločenskovedný ústav SAV Košice, hadus@saske.sk

Problems of dilemmas solving in terms of social norms

Beáta Mihinová, Spoločenskovedný ústav SAV Košice, mihinova@saske.sk

Virtual community: "Disclosure of standards?"

Peter Bajan, pbajan@ns.saske.sk

Difficult life situations and normative beliefs simulated by virtual reality

Martin Babík, Spoločenskovedný ústav SAV Košice, tinoba@saske.sk

Research on identity and historical memory

Viera Bačová, spoločenskovedný ústav SAV Košice, vbacova@saske.sk

Different generation - use other explanation?

Viera Bačová, Spoločenskovedný ústav SAV Košice, vbacova@saske.sk

Examining of social norms of interethnic relationships

Mária Homišinová, Spoločenskovedný ústav SAV Košice, homisin@saske.sk

Perception of the identity of macro-social formations

Miroslav Frankovský, Spoločenskovedný ústav SAV Košice, franky@saske.sk

4

Autor:

ISSN: 1335-3608

Článok v PDF

Zdieľať článok