Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Issue 2

Original Articles

The history of German settlement on the territory of Slovakia to the beginning of the 19th century

Mária Ďurkovská, Spoločenskovedný ústav SAV, futoova@saske.sk

Values and values orientations in history mirror (brief study)

Lucia Ištvániková, Spoločenskovedný ústav SAV, istvanik@saske.sk 

Martin Čižmárik, Spoločenskovedný ústav SAV, cizmarik@saske.sk 

Teaching of the Hungarian language in Slovakia in 1944 - 1949 in the mirror of political and social change

Soňa Gabzdilová – Olejníková, Spoločenskovedný ústav SAV, gabzdil@saske.sk

Aranka Sápos, Spoločenskovedný ústav SAV, saposova@saske.sk

Changes in land keeping in 1918 – 1919 in Czechoslovakia.

Henrich Hrehor, Spoločenskovedný ústav SAV, hrehor@saske.sk

The relationships between teachers and Slovak pupils from the view of language question in Slovak schools in years 1918 – 1938

Jarmila Zacharová, Súkromná základná škola v Novej Dubnici, jarmila.zacharova@post.sk

Discussion

Media display themes of relationship between the state and the Catholic Church

Eva Poláková, Fakulta masmediálnej komunikácie UMC Trnava, eva.polakova@ucm.sk 
Katarína Jureková, k.jurekova@post.sk

Problems of police-service as related to minorities

Jiří Zlámal, Vyšší policejní škola MV v Praze, spsdir@skolamv.cz

Reviews and anotations

Homišinová, Mária: Etnická rodina Slovákov, Chorvátov a Bulharov žijúcich v Maďarsku. Bekešská Čaba, 2006, 350 s.

Jozef Sipko, sipkojoz@unipo.sk

Chabal, Patrick – Daloz, Jean-Pascal: Culture Troubles: Politics and the Interpretation of Meaning. London, Hurst & Company, 2006, 395 s.

Hana Horáková, hana.horakova.2@uhk.cz

Šmigeľ, Michal – Mičko, Peter: Evakuácia v znamení úteku. (Utečenci z Ukrajiny a Poľska na Slovensku v roku 1944). Banská Bystrica, Katedra histórie FHV UMB, 2006, 120 s.

Jana Šišjaková, Sisjakova@fhv.umb.sk

2

Autor:

ISSN: 1335-3608

Článok v PDF

Zdieľať článok