Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Media display themes of relationship between the state and the Catholic Church

Mediálne zobrazovanie tém o vzťahu štátu a katolíckej cirkvi

Autor:

Eva Poláková, Fakulta masmediálnej komunikácie UMC Trnava, eva.polakova@ucm.sk 
Katarína Jureková, k.jurekova@post.sk

ISSN: 1335-3608

Abstract

Article is a partial result within the thesis K. Jureková, led by E. Polakova at the Faculty of Mass Communication, University of Cyril and Methodius in Trnava. The authors analyzed therein media presentation topics on the relationship between the State and the Catholic Church in SME daily Catholic newspaper and magazine.

Bibliographic information

POLÁKOVÁ, Eva – JUREKOVÁ, Katarína. Media display themes of relationship between the state and the Catholic Church. Individual and Society, 2007, Vol. 10, No. 2. 

Článok v PDF

Zdieľať článok