Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

The history of German settlement on the territory of Slovakia to the beginning of the 19th century

História nemeckého osídlenia na území Slovenska do začiatku 19. storočia

Autor:

Mária Ďurkovská, Spoločenskovedný ústav SAV, futoova@saske.sk

ISSN: 1335-3608

Abstract

The study deals with the problem of settlement of Slovakia by the German population until the early 19th century. From the time history point is 7 centuries. There were four separate input stages of the German population in Slovakia. The first was the colonization by German law in the 12th - 14th century, then came the stage, with the Counter-Reformation in Europe in the 16th - 17th centuries was linked. The third stage belonged to the period of the 18th century, the fourth to the 19th century.

Bibliographic information

ĎURKOVSKÁ, Mária. The history of German settlement on the territory of Slovakia to the beginning of the 19th century.  Individual and Society, 2007, Vol. 10, No. 2.

Článok v PDF

Zdieľať článok