Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

The relationships between teachers and Slovak pupils from the view of language question in Slovak schools in years 1918 – 1938

Vzťah českých učiteľov k slovenským žiakom z pohľadu jazykovej otázky v slovenských školách v rokoch 1918 – 1938

Autor:

Jarmila Zacharová, Súkromná základná škola v Novej Dubnici, jarmila.zacharova@post.sk

ISSN: 1335-3608

Abstract

This article concerns with the relationship of Czech teachers to Slovak pupils from the view of using the Slovak standard language into the process of education and upbringing in Slovak schools in the 1. Czechoslovak republic in years 1918 – 1938. This includes also many misunderstandings in the beginnings of cohabitation of Czech and Slovaks. Czech teachers had significant part on the building of Slovak school system. They created thin and friendly relations with Slovak people. Many had earned his respect and estimation.

Bibliographic information

ZACHAROVÁ, Jarmila. The relationships between teachers and Slovak pupils from the view of language question in Slovak schools in years 1918 – 1938. Individual and Society, 2007, Vol. 10, No. 2.

Článok v PDF

Zdieľať článok