Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Issue 3

Original Articles

The Romany-question and its research in eastern Slovakia

Štefan Šutaj, Spoločenskovedný ústav SAV, sutaj@saske.sk

The cultural, educational and medical-educational activities of Košice associations between the Romany populations (1918 – 1938)

Eva Zupková, Spoločenskovedný ústav SAV, zupkova@saske.sk

The reasons and consequences of a mass emigration of Romanies into the EU states

Juliana Krokusová, Ústav regionálnych a národnostných štúdií Prešovskej univerzity v Prešove, francova@fhpv.unipo.sk 

How marriage come into being: the Romany and major population marital alternatives

Jaroslav Skupnik, Ústav etnologie, Filozofická fakulta Univerzita Karlova v Praze, jaroslav.skupnik@seznam.cz

Drug taking in the Romany communities of Prešov region

Alexander Mušinka, Ústav regionálnych a národnostných štúdií Prešovskej univerzity, musinka@unipo.sk

Comparison of somatically and motorical assumptions of Romany and major population students of younger school age

Rudolf Horváth, Fakulta športu – Prešovská univerzita v Prešove, horvath@unipo.sk

Problem of Gypsy migration in the Ethnological Institute of the Academy of Sciences of the Czech Republic

Zdeněk Uherek, Etnologický ústav AV ČR, uherek@eu.cas.cz

Clay/straw dwelling as the alternative of rental dwelling of lower standard

Lenka Inášová, Ústav regionálnych a národnostných štúdií Prešovskej univerzity, lenka.inasova@gmail.com

Discussion

The contribution of the Institute of Education and Social Work of Faculty of Arts of the University of Prešov dedicated to Romany question

Marek Lukáč, Inštitút edukológie a sociálnej práce, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, mlukac@unipo.sk

Sustainable development of marginal Romany communities – what is the next?

Michal Smetanka, Člověk v tísni, o.p.s., pobočka Slovensko, michal.smetanka@clovekvtisni.sk 

Reviews and anotations

Mušinka, Alexander (Ed.): Stará Tehelňa. Súčasný stav a možnosti riešenia. Prešov, Krajské centrum pre rómske otázky – CAV – ÚRNS, 2006, 247 s.

Lenka Inášová. Ústav regionálnych a národnostných štúdií Prešovskej univerzity. lenka.inasova@gmail.com

3

Autor:

ISSN: 1335-3608

Článok v PDF

Zdieľať článok