Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

The contribution of the Institute of Education and Social Work of Faculty of Arts of the University of Prešov dedicated to Romany question

Príspevok Inštitútu edukológie a sociálnej práce FF PU k riešeniu rómskej problematiky

Autor:

Marek Lukáč, Inštitút edukológie a sociálnej práce, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, mlukac@unipo.sk

ISSN: 1335-3608

Abstract

The contribution deals with the opportunities of research from the standpoint of education and social work search for their application in social life from the standpoint of Romany question. The author deals with the opportunities of his own success in this research area. 

Bibliographic information

LUKÁČ, Marek. The contribution of the Institute of Education and Social Work of Faculty of Arts of the University of Prešov dedicated to Romany question. Individual and Society, 2007, Vol. 10, No. 3.

Článok v PDF

Zdieľať článok