Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Sustainable development of marginal Romany communities – what is the next?

Udržateľný rozvoj marginalizovaných rómskych komunít – čo s ním?

Autor:

Michal Smetanka, Člověk v tísni, o.p.s., pobočka Slovensko, michal.smetanka@clovekvtisni.sk 

ISSN: 1335-3608

Abstract

The author of contribution describes opportunities and methods of activities of non-governmental organizations in the Romany communities in the field of education, dwelling, unemployment and equality in situation of Romanies in society. The contribution informs about the real activities organized by the civil association „Human in need“what are provided by collaboration with others. The author emphasizes conceptional thinking connected to the real needs in Romany communities. 

Bibliographic information

SMETANKA, Michal. Sustainable development of marginal Romany communities – what is the next? Individual and Society, 2007, Vol. 10, No. 3.

Článok v PDF

Zdieľať článok