Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

How marriage come into being: the Romany and major population marital alternatives

Čím vzniká manželství: romské a majoritní manželské alternativy

Autor:

Jaroslav Skupnik, Ústav etnologie, Filozofická fakulta Univerzita Karlova v Praze, jaroslav.skupnik@seznam.cz

ISSN: 1335-3608

Abstract

The contribution deals with the marital status and its obligations, with the methods, forms and variants of marriage in the Romany and major population. It examines universal characters of marriages and asks curiously what the heart of the matter is? In the final part of article author deals with the crises of marriages and family.

Bibliographic information

SKUPNIK, Jaroslav. How marriage come into being: the Romany and major population marital alternatives. Individual and Society, 2007, Vol. 10, No. 3.

Článok v PDF

Zdieľať článok