Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Clay/straw dwelling as the alternative of rental dwelling of lower standard

Hlineno-slamenný dom ako alternatíva k nájomným bytom nižšieho štandardu.

Autor:

Lenka Inášová, Ústav regionálnych a národnostných štúdií Prešovskej univerzity, lenka.inasova@gmail.com

ISSN: 1335-3608

Abstract

In the framework of the Kolping Organization in Slovakia „Human in need“ – subsidiary of Slovakia and city of Spišské Podhradie were realized program named „Trainings of methods of using non-traditional  materials and techniques for construction of dwellings“ since the spring of 2007. The aim of the project is to search alternative methods for construction of dwellings of lower standard for socially handicapped citizens and in the framework of the trainings to show to people of marginal groups how can they have individual and available dwelling. The contribution describes methods how to prepare dwelling of lower standard.

Bibliographic information

 INÁŠOVÁ, Lenka. Clay/straw dwelling as the alternative of rental dwelling of lower standard. Individual and Society, 2007, Vol. 10, No. 3.

Článok v PDF

Zdieľať článok