Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Comparison of somatically and motorical assumptions of Romany and major population students of younger school age

Komparácia somatických a motorických predpokladov rómskych a nerómskych žiakov mladšieho školského veku

Autor:

Rudolf Horváth, Fakulta športu – Prešovská univerzita v Prešove, horvath@unipo.sk

ISSN: 1335-3608

Abstract

The paper presents results of a research aimed at evaluating and comparing the physical development and motion performance of Romany and standard population children. The research results have confirmed the existing differences in favor of the standard population.

Bibliographic information

HORVÁTH, Rudolf. Comparison of somatically and motorical assumptions of Romany and major population students of younger school age. Individual and Society, 2007, Vol. 10, No. 3.

Článok v PDF

Zdieľať článok