Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

The Romany-question and its research in eastern Slovakia

Rómska problematika a jej výskum v podmienkach východného Slovenska

Autor:

Štefan Šutaj, Spoločenskovedný ústav SAV, sutaj@saske.sk

ISSN: 1335-3608

Abstract

The contribution informs about all activities and opportunities connected to the research of Romany question in eastern Slovakia. 

Bibliographic information

ŠUTAJ, Štefan. The Romany-question and its research in eastern Slovakia. Individual and Society, 2007, Vol. 10, No. 3.

Článok v PDF

Zdieľať článok