Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Issue 4

Original Articles

On the issues of Slovak-Ruthenian language contacts

Alena Blichová, Ústav regionálnych  a národnostných štúdií Prešovskej univerzity, a.blichova@zoznam.sk

Man’s myths and identity

Katarína Laučíková, Katedra slavistiky FF Palackého univerzity Olomouc, kattel@post.cz

A Conception of Teaching Intercultural Communication Steps of Intercultural Training

Viktória Marková, Katedra jazykov a kultúr krajín Východnej Ázie, FiF Univerzity Komenského Bratislava, vikuska2000@hotmail.com

The Ukrainian-Russian sections as the parts of the civil political parties (1945 – 1948)

Štefan Šutaj, Spoločenskovedný ústav SAV, sutaj@saske.sk

Fighting of the Churches for national identity of Goral population in Northern Spis and Orava in period of 1918 – 1939

Pavol Matula, Ústav regionálnych a národnostných štúdií Prešovskej univerzity, matula.pavol@azet.sk

Reviews and anotations

Małkiewicz, Andrzej – Jirásek, Zdeněk: Polska i Czechosłowacja w dobie stalinizmu (1948 – 1956). Studium Porównawcze. Warszawa, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, 2005, 414 s.

Dariusz Cwiek, derekcviek@yahoo.de

Šutaj, Š. – Szarka, L. (Eds.): Regionálna a národná identita v maďarskej a slovenskej histórii 18. – 20. storočia, Prešov, Universum, 2007, 188 s.

Dušan Labuda, labuda@saske.sk

Zmátlo, Peter: Internet pre študentov histórie. Ružomberok, Filozofická fakulta Katolíckej univerzity, 2007, 293 s.

Mária Ďurkovská, futoova@saske.sk

4

Autor:

ISSN: 1335-3608

Článok v PDF

Zdieľať článok