Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

The Ukrainian-Russian sections as the parts of the civil political parties (1945 – 1948)

Ukrajinsko-ruské sekcie v občianskych politických stranách (1945 – 1948)

Autor:

Štefan Šutaj, Spoločenskovedný ústav SAV, sutaj@saske.sk

ISSN: 1335-3608

Abstract

The contribution deals with the forming of Ukrainian-Russian sections in the framework of the civil political parties – Democratic Party and Labor Party. Their position in these structures was different. Activities of the sections of the Ukrainian National Council called Prjaševščina had important role in the conflict with the politics of the Communist Party. The contribution deals with the events of 1948 and with the attitude of representatives of the Russian-Ukrainian section of Democratic Party and examines how they acted when governmental crises developed. 

Bibliographic information

ŠUTAJ, Štefan. The Ukrainian-Russian sections as the parts of the civil political parties (1945 – 1948). Individual and Society, 2007, Vol. 10, No. 4.

Článok v PDF

Zdieľať článok