Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Issue 1

Original Articles

The traditions of the butchers in the Spis

Miriam Lengová, Open Universiteit Heerlen, mlengova@hotmail.com

A community in dire straits – situation of ethnic Germans in Slovakia during years 1944 – 1946.

Milan Olejník, Spoločenskovedný ústav SAV, olejnik@saske.sk

To nationality of the German minority in Košice region during period 1948 – 1953

Marek Danko, Spoločenskovedný ústav SAV, danko@saske.sk

Social intelligence in relation to emotional intelligence

František Baumgartner, Psychologický ústav AV ČR, Brno, baumgartner@psu.cas.cz
Lucia Ištvániková, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, istvanik@saske.sk

Discussion

Human Rights and the Role of the UN in Their Protection

Jiří Zlámal, Vyšší policejní škola MV v Praze, spsdir@skolamv.cz

Reviews and anotations

Hunčaga, Gabriel P.: Historické štúdie k dejinám dominikánov. Bratislava, Chronos, 2008, 185 s.

  Mária Ďurkovská, futoova@saske.sk

Petráš, René: Menšiny v komunistickém Československu. Právní a faktické postavení národnostních menšin v českých zemích v letech 1948 – 1970. Praha, VIP Books, 2007, 490 s.

Marek Danko, danko@saske.sk

Reports

Report from the International Scientific Conference “Work and Organizational Psychology 2008”

Denisa Fedáková, dfedak@saske.sk

1

Autor:

ISSN: 1335-3608

Článok v PDF

Zdieľať článok