Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Report from the Scientific Conference “The Hungarian Minority in Slovakia after 1989” Stará Lesná, October 1st – 3rd, 2008

Správa z vedeckej konferencie Maďarská menšina na Slovensku po roku 1989, Stará Lesná, 1. – 3. október 2008

Autor:

Mária Ďurkovská, futoova@saske.sk

ISSN: 1335-3608

Článok v PDF

Zdieľať článok