Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Magazines for women and their influence on a readers shopping behaviour

Časopisy pre ženy a ich vplyv na nákupné správanie sa čitateliek

Autor:

Eva Poláková, Fakulta masmediálnych štúdií UCM Trnava, eva.polakova@ucm.sk

ISSN: 1335-3608

Abstract

This article brings a new theoretically – empirical view how the advertisements can influence specific target group – women reading magazines assigned for them and their shopping behaviour. An advertisement in women magazines expects that content sight of these magazines intensify stimulation of women motivation for shopping presented products. We were interested, in our realised research (180 respondents from Bratislava and Trnava district), if Slovak women pay attention to advertisements and presentation of products in advertising articles in magazines EMMA, ELLE and Báječná žena and if they are influenced in shopping by them. 

Bibliographic information

POLÁKOVÁ, Eva. Magazines for women and their influence on a readers shopping behaviour. Individual and Society, 2008, Vol. 11, Nr. 2.

Článok v PDF

Zdieľať článok