Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Issue 4

Original Articles

Hungarian and German political parties in pre-Munich Czechoslovakia (The differences between policy of Karpathendeutsche Partei and Zipserdeutsche Partei and their attitude to Hungarian parties)

Mária Ďurkovská, Spoločenskovedný ústav SAV v Košiciach, futoova@saske.sk

Influence of the I. Czechoslovak Agrarian reform on the national structure of south Slovakia

Henrich Hrehor, Spoločenskovedný ústav SAV v Košiciach, hrehor@saske.sk

Constitutional Aspects of the Policy of the Ukrainian National Council of the Prešov Region (1945 – 1951)

Marián Gajdoš, Institute of Social Sciences, Slovak Academy of Sciences Košice, gajdosm@saske.sk

Preparation and process of so-called orthodox action in Slovakia

Marián Gajdoš, Spoločenskovedný ústav SAV v Košiciach, gajdosm@saske.sk,

Stanislav Konečný, Spoločenskovedný ústav SAV v Košiciach, konecny@saske.sk

Hungarian national minority in Slovakia and legislative changes in its situation after the year 1989

Ladislav Orosz, Ústavný súd SR, orosz@concourt.sk

National life of Hungarians in the Slovakia (cultural and lingual aspect)

Mária Homišinová, Spoločenskovedný ústav SAV, homisin@saske.sk

Reports

Report from the International Scientific Conference “The Ukrainian Insurgent Army in the Post-War Development of Carpathian Region: the Banderites – Facts, Myths and Legends”

Svetlana Roman, svprint@centrum.sk

4

Autor:

ISSN: 1335-3608

Článok v PDF

Zdieľať článok