Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Report from the International Scientific Conference “The Ukrainian Insurgent Army in the Post-War Development of Carpathian Region: the Banderites – Facts, Myths and Legends”

Správa z medzinárodnej vedeckej konferencie „Ukrajinská povstalecká armáda v povojnovom vývoji karpatského regiónu: Banderovci – fakty, mýty a legendy“

Autor:

Svetlana Roman, svprint@centrum.sk

ISSN: 1335-3608

Článok v PDF

Zdieľať článok