Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Hungarian and German political parties in pre-Munich Czechoslovakia (The differences between policy of Karpathendeutsche Partei and Zipserdeutsche Partei and their attitude to Hungarian parties)

Maďarské a nemecké politické strany predmníchovského Československa (Názorové rozdiely v politike Karpatonemeckej a Spišskonemeckej strany a v ich vzťahu voči maďarským politickým stranám)

Autor:

Mária Ďurkovská, Spoločenskovedný ústav SAV v Košiciach, futoova@saske.sk

ISSN: 1335-3608

Abstract

The status of German and Hungarian people has changed after the formation of ČSR. Attitudes of German and Hungarian inhabitants who lived in Slovakia were not constant to Czechoslovak Republic. The most important difference was between members of German minority who lived in Bratislava (gathered in Karptendeutsche Partei) and Germans who lived in Spiš. Germansfrom Spiš were pro-hungarian orientated. Their Zipserdeutsche Partei was during its existence branch of Hungarian parties - first Országos Keresztényiszocialista Párt, then Magyar Nemzeti Párt. Co-operation between these parties (ZdP and Hungarian parties) was realized through the election coalitions in 1929 and 1935. From 1930’s KdP critized Zipserdeutsche Partei for its co-operation with Hungarian parties. In the middle of 30’s ZdP fell into crisis. This crisis depended on massive move of its members to KdP. ZdP perished in 1. 9. 1939. In consequence of its aggression KdP was forbidden in 1938. On base of Egyesült Magyar Párt was transformated new party.

Bibliographic information

ĎURKOVSKÁ, Mária. Hungarian and German political parties in pre-MunichCzechoslovakia. (The differences between policy of Karpathendeutsche Partei and Zipserdeutsche Partei and their attitude to Hungarian parties). Individual and Society, 2008, Vol. 11, No. 4.

Článok v PDF

Zdieľať článok