Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Issue 1

Original Articles

The Slovak Roma people in Czechoslovakia in 1945 – 1947 (Regulation of the movement and continuity of persecution).

Anna Jurová, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, jurova@saske.sk

Creation and problems of the Ukrainian national minority education in Slovakia.

Marián Gajdoš, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice,gajdosm@saske.sk

Cultural aspects of the development of the Ruthenian and Ukrainian minority in Slovakia in the Post-War decade.

Stanislav Konečný, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, konecny@saske.sk

The former Jewish population of Lower and Upper Saliby.

Viktória Bányai, Ústav pre výskum etnických menšín Maďarskej akadémie vied, Budapešť, Maďarsko, banyai.viktoria@hebraisztika.hu

Szilvia Kormos, 2151 Fót, Pf. 35, Maďarsko, kormos.szilvia@gmail.com

The Czechoslovak-Hungarian population exchange and the list of names of Hungarians living in Slovakia assigned for re-settlement.

Árpád Popély, Fórum inštitút pre výskum menšín, Šamorín, poparpad@gmail.com

Some connections between changes in Land reform and social structure in southern Transdanubia (1945 – 1949).

Ágnes Tóth, Ústav pre výskum etnických menšín Maďarskej akadémie vied, Budapešť, Maďarsko, toth@mtaki.hu

Territorial differences in entrepreneurial activities within Southern Slovakia.

Gábor Lelkes, Fórum inštitút pre výskum menšín, Šamorín, lelkes@foruminst.sk

Changes in the relations between Hungary and Hungarian minorities. Minority policy in central Europe.

Nándor Bárdi, Ústav pre výskum etnických menšín Maďarskej akadémie vied, Budapešť, Maďarsko

László Szarka, Ústav pre výskum etnických menšín Maďarskej akadémie vied, Budapešť, Maďarsko, szarka@mtaki.hu

Slovaks living in Hungary and Hungarians living in Slovakia. Empirical analysis on the construction of national identity.

Mária Homišinová, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, homisin@saske.sk

The Hungarian Minority in the political life in Slovakia (as per example of 2007).

Štefan Šutaj, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, sutaj@saske.sk

Zlatica Sáposová, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, sapos@saske.sk

1

Autor:

ISSN: 1335-3608

Článok v PDF

Zdieľať článok