Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

The former Jewish population of Lower and Upper Saliby.

Niekdajšia židovská komunita v Dolných a Horných Salibách

Autor:

Viktória Bányai, Ústav pre výskum etnických menšín Maďarskej akadémie vied, Budapešť, Maďarsko, banyai.viktoria@hebraisztika.hu

Szilvia Kormos, 2151 Fót, Pf. 35, Maďarsko, kormos.szilvia@gmail.com

ISSN: 1335-3608

Abstract

This study analyzes two sources that have not been used in literature: the cemeteries and the civil registers. Findings from these and other sources should broaden our understanding of these communities. The cemeteries and the civil register comprehend almost the same period: a half century between the last decade of the 19th century and the end of the 1940s, with a lot references back to the middle of the 19th century.

Bibliografické informácie (sk)

BÁNYAI, Viktória – KORMOS, Szilvia. Niekdajšia židovská komunita v Dolných a Horných Salibách. Človek a spoločnosť, 2009, roč. 12, č. 1.

Bibliographic information

BÁNYAI, Viktória – KORMOS, Szilvia.The former Jewish population of Lower and Upper Saliby. Individual and Society, 2009, Vol. 12, No. 1.

Článok v PDF

Zdieľať článok