Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Territorial differences in entrepreneurial activities within Southern Slovakia.

Regionálne rozdiely v juhoslovenskej podnikateľskej oblasti

Autor:

Gábor Lelkes, Fórum inštitút pre výskum menšín, Šamorín, lelkes@foruminst.sk

ISSN: 1335-3608

Abstract

The aim of this study is to introduce three elements of structural characteristics of entrepreneurial activity – economic organisation with legal entities, private enterprises and foreign investments – in connection to Southern Slovakia and to draw attention to significant regional differences in enterprising activities relating to the state and/or Southern Slovakia.

Bibliografické informácie (sk)

LELKES, Gábor. Regionálne rozdiely v juhoslovenskej podnikateľskej oblasti. Človek a spoločnosť, 2009, roč. 12, č. 1.

Bibliographic information

LELKES, Gábor. Territorial differences in entrepreneurial activities within Southern Slovakia. Individual and Society, 2009, Vol. 12, No. 1.

Článok v PDF

Zdieľať článok