Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

The Slovak Roma people in Czechoslovakia in 1945 – 1947 (Regulation of the movement and continuity of persecution).

Slovenskí Rómovia v Československu v rokoch 1945 – 1947 (Regulácia pohybu a kontinuita perzekúcie)

Autor:

Anna Jurová, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, jurova@saske.sk

ISSN: 1335-3608

Abstract

Second World War brought an extensive movement of Roma groups of the population in whole Central Europe. These evoke spontaneous efforts to find a new home and life, but also a wide implementation of compulsory and forced migration as a tool of the Czechoslovak residential policy.

Bibliografické informácie (sk)

JUROVÁ, Anna. Slovenskí Rómovia v Československu v rokoch 1945 – 1947 (Regulácia pohybu a kontinuita perzekúcie). Človek a spoločnosť, 2009, roč. 12, č. 1.

Bibliographic information

JUROVÁ, Anna. The Slovak Roma people in Czechoslovakia in 1945 – 1947 (Regulation of the movement and continuity of persecution).Individual and society, 2009, Vol. 12, No. 1.

Článok v PDF

Zdieľať článok