Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

The Czechoslovak-Hungarian population exchange and the list of names of Hungarians living in Slovakia assigned for re-settlement.

Výmena obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom a menné zoznamy Maďarov určených na presídlenie

Autor:

Árpád Popély, Fórum inštitút pre výskum menšín, Šamorín, poparpad@gmail.com

ISSN: 1335-3608

Abstract

The aim of this study is the Czechoslovak-Hungarian population exchange. The population exchange that began in 1947 - with longer or shorter interruptions - lasted to December 1948, and from Czechoslovakia 89 660 Hungarians be re-settled, and/or settled voluntarily or forcefully to Hungary.

Bibliografické informácie (sk)

POPÉLY, Árpád. Výmena obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom a menné zoznamy Maďarov určených na presídlenie. Človek a spoločnosť, 2009, roč. 12, č. 1.

Bibliographic information

POPÉLY, Árpád. The Czechoslovak-Hungarian population exchange and the list of names of Hungarians living in Slovakia assigned for re-settlement. Indivudual and Society, 2009, Vol. 12, No. 1.

Článok v PDF

Zdieľať článok