Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Creation and problems of the Ukrainian national minority education in Slovakia.

Vznik a problémy ukrajinského národnostného školstva.

Autor:

Marián Gajdoš, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice,gajdosm@saske.sk

ISSN: 1335-3608

Abstract

The aim of this study are problems of the Ukrainian national minority education in Slovakia. In 1945 it was expected from the Russian and Ukrainian minority schools in Slovakia that they will have a determining role not only in the field of education and the spread of enlightenment, but also in the effort to revitalise national life of Ruthenians and Ukrainians.

Bibliografické informácie (sk)

GAJDOŠ, Marián. Vznik a problémy ukrajinského národnostného školstva. Človek a spoločnosť, 2009, roč. 12, č. 1, s.

Bibliographic information

GAJDOŠ, Marián. Creation and problems of the Ukrainian national minority education in Slovakia. Individual and society, 2009, Vol. 12, No. 1.

Článok v PDF

Zdieľať článok