Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Issue 2

Original Articles

Momentous historical events in the modern Czechoslovak history and their place in the ideological framework of pre-war Czechoslovakia.

Milan Olejník, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, olejnik@saske.sk

Forming of German political scene in the Slovakia during 1918 – 1920 with focus upon region of Spiš.

Mária Ďurkovská, Spoločenskovedný ústav SAV,Košice, futoova@saske.sk


The Hungarian Minority in the political life in Slovakia (as per example of 2008) I. (general characteristic).

Štefan Šutaj, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice,sutaj@saske.sk
Zlatica Sáposová, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice,saposova@saske.sk

The tendencies of the development of Ruthenian literature in Slovakia after 1989.

Alena Blichová, Ústav rusínskeho jazyka a kultúry Prešovskej univerzity, Prešov, a.blichova@zoznam.sk

Discussion

The Humanities in Postmodern Era University: Academic Failure or Success?

Marcel Pikhart, Univerzita Hradec Králové, marcel.pikhart@uhk.cz

Kemal Atatürk, Turecko a Masarykovo Československo.

Pavel Kopecký, Masarykova univerzita, Brno, pavelkopecky@email.cz

Reviews and anotations

The Holocaust in Slovakia 8 Centre of Jews (1940 – 1944). Documents. Ed. Katarína Hradská. Bratislava : Dokumentačné stredisko holokaustu; Zvolen : Klemo, 2008. ISBN 978-80-89304-06-6, 451 pages.

  Marek Danko, danko@saske.sk

SÁPOSOVÁ, Zlatica – ŠUTAJ, Štefan. Starostlivosť o krajanov v zahraničí v politike Slovenska a Maďarska. Košice : Spoločenskovedný ústav SAV, 2008. ISBN 978-80-969628-7-7, 141 strán.

 Beáta Ceranová, ceranova@centrum.sk

Reports

Report from the International Scientific Conference “Germans in the Carpathian Basin”, Bonyhad, Hungary

  Mária Ďurkovská, durkovska@saske.sk

2

Autor:

ISSN: 1335-3608

Článok v PDF

Zdieľať článok