Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Kemal Atatürk, Turecko a Masarykovo Československo.

Kemal Atatürk, Turecko a Masarykovo Československo

Autor:

Pavel Kopecký, Masarykova univerzita, Brno, pavelkopecky@email.cz

ISSN: 1335-3608

Abstract

Mustafa Kemal has become the most impressive figure of modern Turkish history. His revolutionary success is connected with the consequences of the World War I which remarkably reminds of Masaryk’s as well as Lenin’s innovative political triumph.

Bibliographic information

KOPECKÝ, Pavel. Kemal Atatürk, Turecko a Masarykovo Československo. Človek a spoločnosť, 2009, roč. 12, č. 2.

Článok v PDF

Zdieľať článok