Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Report from the International Scientific Conference “Germans in the Carpathian Basin”, Bonyhad, Hungary

Správa z medzinárodnej vedeckej konferencie "Nemci v Karpatskej kotline", Bonyhád, Maďarsko

Autor:

  Mária Ďurkovská, durkovska@saske.sk

ISSN: 1335-3608

Článok v PDF

Zdieľať článok