Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Issue 3

Original Articles

Formation and development of colonies in the east Slovakia in years 1918 – 1938.

Henrich Hrehor, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, hrehor@saske.sk

Hungarian minority and its political activity in the East Slovakia in 1918 – 1929.

Mária Ďurkovská, Spoločenskovedný ústav SAV, durkovska@saske.sk

Effectiveness of social skills trainings (rewiew of literature).

Katarína Koscelníková, Center for Research and Development of Education, stredisko@saske.sk

Viera Lehotská, Center for Research and Development of Education, stredisko@saske.sk

Marek Dobeš, Center for Research and Development of Education, dobes@saske.sk

Tutors´ characteristics and effectivity of work with clients: A rewiew of literature.

Katarína Koscelníková, Center for Research and Development of Education, stredisko@saske.sk

Viera Lehotská, Center for Research and Development of Education, stredisko@saske.sk

Marek Dobeš, Center for Research and Development of Education, dobes@saske.sk

Velvet revolution ideals and their translation into private law development in first years of transformation of Slovak society (Legal historical and philosophic study).

Marián Kropaj, Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, marian.kropaj@gmail.com

Selected Hague´s Processes.

Gabriela Chebeňová, Karlova univerzita, Praha, gabriela.chebenova@yahoo.com

The Hungarian Minority in the political life in Slovakia (as per example of 2008) II. (The institutions activity).

Štefan Šutaj, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice,sutaj@saske.sk
Zlatica Sáposová, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice,saposova@saske.sk

Reviews and anotations

IGARZA, Roberto. Leisure’s Bubles: A new form of cultural consumption. Buenos Aires : La Crujía Ediciones, 2008. ISBN 978-987-601-071-9.

Korstanje Maximiliano E., maxikorstanje@hotmail.com

ROGUĽOVÁ, Jaroslava a kol. Od osmičky k osmičke. Premeny slovenskej spoločnosti v rokoch 1918 – 1938. Bratislava : Historický ústav SAV, 2009. ISBN 978-80-970060-4-4, 223 strán.

Alžbeta Bojková, alzbetka6@orangemail.sk

Reports

Report from the Scientific Conference “The Agreement about the Population Exchange between Czechoslovakia and Hungary (1946–1948) – Fates of Slovak and Hungarian Transferees” Košice, Slovak Republic

 Mária Ďurkovská, durkovska@saske.sk

3

Autor:

ISSN: 1335-3608

Článok v PDF

Zdieľať článok