Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Hungarian minority and its political activity in the East Slovakia in 1918 – 1929.

Maďarská menšina a jej politické aktivity na východnom Slovensku v rokoch 1918 – 1929

Autor:

Mária Ďurkovská, Spoločenskovedný ústav SAV, durkovska@saske.sk

ISSN: 1335-3608

Abstract

The article deals with Hungarian minority and its political activity and political parties in the East Slovakia in 1918 – 1929. In the Slovakia existed two major Hungarian parties – Országos Keresztényiszocialista Párt and Magyar Nemzeti Párt, beside them there were some minor parties. Országos Keresztényiszocialista Párt and Magyar Nemzeti Párt co-operated with the Zipserdeutsche Partei. Co-operation between these parties (Hungarian parties and Zipserdeutsche Partei) was realized through the election coalitions in 1929 and 1935.

Bibliografické informácie (sk)

ĎURKOVSKÁ, Mária. Maďarská menšina a jej politické aktivity na východnom Slovensku v rokoch 1918 – 1929. Človek a spoločnosť, 2009, roč. 12, č. 3.

Bibliographic information

ĎURKOVSKÁ, Mária. Hungarian minority and its political activity in the East Slovakia in 1918 – 1929. Individual and Society, 2009, Vol. 12, No. 3.

Článok v PDF

Zdieľať článok