Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Report from the International Scientific Conference “Freedom in a Lack of Freedom: Contribution of Dissent and Media to the Collapse of Totality” Ružomberok, Slovakia

Správa z medzinárodnej vedeckej konferencie "Sloboda v neslobode: Príspevok disentu a médií k pádu totality", Ružomberok, Slovensko

Autor:

Rastislav Molda, moldarastislav@gmail.com

ISSN: 1335-3608

Článok v PDF

Zdieľať článok