Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Bilingual journals and belletristic printings in the Czech region Těšín after The Second World War. Contribution to theme of bilingualism.

Dvojjazyčné časopisy a beletristické tisky na českém Těšínsku po druhé světové válce. Příspěvek k problematice bilingvismu

Autor:

Libor Martinek, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita v Opavě, libor.martinek@fpf.slu.cz

ISSN: 1335-3608

Abstract

The article deals with the subject of the author’s reflection on bilingualism in Silesian Těšín (after 1920 Czech Těšín), namely the shaping of this bilingualism in newspapers and in literary books after 1989. The essays are primarily based on a literary output of publishers, and special literary and cultural magazines. The author focuses on a genre of poetry that seems to be not only the most frequent but also the most characteristic in the genre system of the given area. This is demonstrated not only by the amount of collections, analects, anthologies, and almanacs, but by making comparison with the prose of the region.

Bibliografické informácie (sk)

MARTINEK, Libor. Dvojjazyčné časopisy a beletristické tisky na českém Těšínsku po druhé světové válce. Příspěvek k problematice bilingvismu. Človek a spoločnosť, 2009, roč. 12, č. 4.

Bibliographic information

MARTINEK, Libor. Bilingual journals and belletristic printings in the Czech region Těšín after The Second World War. Contribution to theme of bilingualism.Individual and Society, 2009, Vol. 12, No. 4.

Článok v PDF

Zdieľať článok