Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Issue 1

Original Articles

Hellenistic Science and roots of its theoretical argumentation.

Adrián Sipko, Vzdelávacie a poradenské centrum, Košice, adrian_sipko@yahoo.com

From the history of crafts and guilds in Levoča.

Miriam Lengová, Universiteit van Amsterdam, Holandsko, mlengova@hotmail.com

Internment camps in Slovak republic (1939 – 1945) with emphasis on labour units.

Marek Danko, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, danko@saske.sk

Is Sex a Blessing or a Course? A case Study of Socioeconomic Factors Affecting Women´s Income in Kurdistan.

Seid Hessam-aldin Hedayatzadeh, Faculty of Economical Management, University of Urmia, Iran, sh_hedayatzadeh@yahoo.com

Ramin Khodaparasti, Faculty of Economical Management, University of Urmia, Iran, nima_ramin85@yahoo.com

The Beginning of Fear: a review of Ulrich Beck and Zygmunt Bauman’s works

Korstanje, Maximiliano, University of Palermo, Argentina, maxikorstanje@hotmail.com

Reviews and anotations

FICO, Miroslav – SOLIAR, Ladislav. Právna úprava protiprávnych činov od rímskeho práva až po súčasnosť. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2009. ISBN 978-80-7097-773-6, 206 strán

 Henrich Hrehor, henrich.hrehor@centrum.sk

Reports

Report from the Scientific Conference “Citizen and State in the Modern Slovak History” Banská Bystrica, December 1st – 2nd, 2009

 Mária Ďurkovská, durkovska@saske.sk

Defended Dissertation Thesis at the Institute of Social Sciences of Slovak Academy of Sciences

Mária Ďurkovská, durkovska@saske.sk

1

Autor:

ISSN: 1335-3608

Článok v PDF

Zdieľať článok