Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Issue 2

Original Articles

Hungarian community in the first decade of Czechoslovak Republic.

Milan Olejník, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, olejnik@saske.sk

The cooperation of Zipserdeutsche Partei and Hungarian political parties in region of Spiš early the twentieth and end of the thirtieth years of 20th century.

Mária Ďurkovská, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, durkovska@saske.sk

Quality of life of short term and long term unemployed.

Michal Kentoš, Fakulta manažmentu, Prešovská univerzita v Prešove,  kentos@saske.sk

Zuzana Birknerová, Fakulta manažmentu, Prešovská univerzita v Prešove, zbirknerova@unipo.sk 

Mária Komárová, Fakulta manažmentu, Prešovská univerzita v Prešove, komarova.maria@centrum.sk

Reviews and anotations

FATA, Márta – SCHINDLING, Anton (Hgg.). Calvin und Reformiertentum in Ungarn und Siebenbürgen. Helvetisches Bekenntnis, Ethnie und Politik vom 16. Jahrhundert bis 1918. Münster: Aschendorff Verlag, 2010.

Mária Ďurkovská, durkovska@saske.sk

Reports

Report from the International Scientific Conference “The Breakdown of the Historical Hungary and the Trianon Treaty in Hungarian and Slovak Collective Memory 1918–2010” Nové Zámky, Juny 24th – 25th, 2010

  Štefan Šutaj, sutaj@saske.sk

Report from the Scientific Conference “Living in the Slovak Republic (the Slovak Republic 1939–1945 in Eyes of Young Historians IX)” Považská Bystrica, April 13th – 15th, 2010

 Mária Ďurkovská, durkovska@saske.sk

2

Autor:

ISSN: 1335-3608

Článok v PDF

Zdieľať článok