Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Report from the Scientific Conference “Living in the Slovak Republic (the Slovak Republic 1939–1945 in Eyes of Young Historians IX)” Považská Bystrica, April 13th – 15th, 2010

Správa z konferencie „Život v Slovenskej republike (Slovenská republika 1939 – 1945 očami mladých historikov IX)“, Považská Bystrica, 13. – 15. apríl 2010

Autor:

 Mária Ďurkovská, durkovska@saske.sk

ISSN: 1335-3608

Článok v PDF

Zdieľať článok