Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Report from the International Scientific Conference “The Breakdown of the Historical Hungary and the Trianon Treaty in Hungarian and Slovak Collective Memory 1918–2010” Nové Zámky, Juny 24th – 25th, 2010

Správa z vedeckej konferencie „Rozpad Uhorska a Trianonská mierová zmluva v maďarskej a slovenskej kolektívnej pamäti 1918 – 2010“, Nové Zámky, 24. – 25. jún 2010

Autor:

  Štefan Šutaj, sutaj@saske.sk

ISSN: 1335-3608

Článok v PDF

Zdieľať článok