Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Issue 3

Original Articles

Several notices to the oldest Translations of Tripartitum.

Erik Štenpien, Katedra dejín štátu a práva, Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach, erik.stenpien@upjs.sk

The agriculturele conditions in the Saris-Zemplin county.

Martin Kubuš, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, kubus@saske.sk

Women´s working time and its determinants

Denisa Fedáková, Institute of Social Sciences, Košice, Slovakia,dfedak@saske.sk

Alberto Veira,Carlos III. University from Madrid, Spain, aveira@polsoc.uc3m.es

Civilization and democracy: the ethnocentric discourse in Social Sciences.

Maximiliano Korstanje, University Argentina John F. Kennedy, maxikorstanje@hotmail.com

Reviews and anotations

EICHLER, Jan: Mezinárodní politika I a II. 1. vydání. Skalica : Stredoeurópska vysoká škola v Skalici, 2007 a 2008. ISBN 978-80-969700-0-1 a ISBN 978-80-969700-8-7, 129 a 240 strán.

Pavel Kopecký, kopecky05@email.cz

MASARYK, Radomír. Medzi človekom a ľuďmi. Kapitoly zo sociálnej psychológie. Bratislava : Iris, 2010. ISBN 978-80-89238-35-4. 197 strán.

Denisa Fedáková, dfedak@saske.sk

Reports

Report from the International Scientific Conference “Social Processes and Personality 2010”

Denisa Fedáková, dfedak@saske.sk

3

Autor:

ISSN: 1335-3608

Článok v PDF

Zdieľať článok