Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Issue 4

Original Articles

Reforms of Pericles and Establishment of the Athenian Empire.

Milan Olejník, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, olejnik@saske.sk

Igino Giordani – the naive character of the Italian history?

Dominik Berberich, Katedra histórie a biblických vied, Teologická fakulta v Košiciach, Katolícka univerzita v Ružomberku, dominik.berberich@gmail.com

Roma people in the south Slovakia in the view of Register of all-Hungarian Roma people from year 1893 (problems of multiplicity, national preference).

Anna Jurová, Spoločenskovedný ústav SAV Košice, jurova@saske.sk

Intuition in Managers’ Mental Models.

Mirosław Laszczak, Akademia Techniczno-Humanistyczna, Bielsko-Biała, kz@ath.bielsko.pl

Reviews and anotations

JANAS, Karol. Perzekúcie Rómov v Slovenskej republike ( 1939 – 1945 ). Bratislava : Ústav Pamäti národa, 2010. ISBN 978-80-89335-30-5, 112 strán

Anna Jurová, jurova@saske.sk

HLAVINKA, Ján. Židovská komunita v okrese Medzilaborce v rokoch 1938 – 1945. Bratislava : Ústav pamäti národa, 2007. ISBN978-80-969296-8-9, 281 strán

Zuzana Petrilová, petrilova@netkosice.sk

PETRÁŠ, René. Menšiny v meziválečném Československu. Právní postavení národnostních menšin v první Československé republice a jejich mezinárodněprávní ochrana. Praha : Karolinum, 2009. ISBN 978-80-246-1639-1, 437 strán

Eva Vanečková, evavaneckova@gmail.com

Reports

Report from the Scientific Conference “Science and Technology in the Czech Lands in 1960s”

Mikuláš Jančura, miki427@post.sk

Report from the Scientific Conference “Košice and History – History of Košice (Situation of Research and Its Perspectives – Theoretical and Practical Schemes in Research of the City)” Košice, September 16th – 17th, 2010

 Zuzana Petrilová, petrilova@netkosice.sk

4

Autor:

ISSN: 1335-3608

Článok v PDF

Zdieľať článok