Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

PETRÁŠ, René. Menšiny v meziválečném Československu. Právní postavení národnostních menšin v první Československé republice a jejich mezinárodněprávní ochrana. Praha : Karolinum, 2009. ISBN 978-80-246-1639-1, 437 strán

Autor:

Eva Vanečková, evavaneckova@gmail.com

ISSN: 1335-3608

Článok v PDF

Zdieľať článok