Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Igino Giordani – the naive character of the Italian history?

Igino Giordani – naivná postava talianskych dejín?

Autor:

Dominik Berberich, Katedra histórie a biblických vied, Teologická fakulta v Košiciach, Katolícka univerzita v Ružomberku, dominik.berberich@gmail.com

ISSN: 1335-3608

Abstract

The contribution called „Igino Giordani – a naive character of the Italian history?“ is a study of the person of Igino Giordani, an Italian writer, journalist and politician. The article focuses on Giordani's social and political activities. At the same time it evaluates the person on the basis of his writing activities and activities within the Church. A specific point of the contribution is the cooperation of Giordani with Chiara Lubich, the founder of the Focolare Movement. The study also helps to better understand the Italian history through the person of Igino Giordani.

Bibliografické informácie (sk)

BERBERICH, Dominik. Igino Giordani – naivná postava talianskych dejín? Človek a spoločnosť, 2010, roč. 13, č. 4.

Bibliographic information

BERBERICH, Dominik. Igino Giordani – the naive character of the Italian history? Individual and Society, 2010, Vol. 13, No. 4.

Článok v PDF

Zdieľať článok