Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

MATULAY, Stanislav – MACÁK, Dominik – ROZKOŠ, Marko – RAGAN, Emil: Náčrt kresťanskej sociológie. Košice: Teologická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2010, ISBN 978-80-89404-19-3, 128 strán

Autor:

Tomáš Pružinec, tpruzinec@ukf.sk

ISSN: 1335-3608

Článok v PDF

Zdieľať článok