Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Report from the International Scientific Conference "Czech, Slovak and Czechoslovak History in 20th Century, VI."

Správa z konferencie „ České, slovenské a československé dejiny 20. storočia VI.“

Autor:

Anna Virostková, virostkova@saske.sk

ISSN: 1335-3608

Článok v PDF

Zdieľať článok